Fortrolighedspolitik

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger (Fortrolighedspolitik)

Pia Ravn Smykker udbyder hjemmesiden www.vintagesmykker.dk (denne “Hjemmeside”). Det er vigtigt for os at respektere og beskytte dit privatliv.

Baseret på definitionerne i Lov nr. 429 af 2000 om behandling af persondata(“Loven”) er Pia Ure og Guld et selskab registreret i Danmark under CVR-nr. 18197138 og med registreret adresse; Egedal Centret 57, 3660 Stenløse, dataansvarlig i relation til oplysninger, der indsamles gennem eller i forbindelse med denne Hjemmeside.

Denne Persondatapolitik beskriver (sammen med Brugervilkårene for Hjemmesiden  og Cookies-Erklæringen nedenfor) grundlaget for VintageSmykker.dks brug og behandling af persondata, som VintageSmykker.dk indhenter fra dig som bruger af denne Hjemmeside enten som gæst eller registreret bruger.

Når du bruger en bestemt tjeneste eller køber et bestemt produkt fra Hjemmesiden, kan behandlingen af dine persondata være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, så det er vigtigt, at du læser den persondatapolitik og de øvrige vilkår og betingelser, der gælder for hver enkelt tjeneste, som du bruger. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem en sådan persondatapolitik eller sådanne yderligere vilkår og betingelser og denne Persondatapolitik, vil den persondatapolitik og de vilkår og betingelser, der gælder for den pågældende tjeneste eller det pågældende produkt, være gældende.

Endvidere kan denne Hjemmeside indeholde links til og fra hjemmesider tilhørende vore partnernetværk, annoncører, koncernforbundne selskaber eller andre tredjemænd. Hvis du benytter et link til en af disse hjemmesider, bør du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne persondatapolitikker, og at VintageSmykker.dk ikke påtager sig noget ansvar for disse politikker. Du bør læse disse politikker, inden du anvender dine persondata på sådanne hjemmesider.

VintageSmykker.dk kan indsamle og behandle data om dig, herunder:

Oplysninger, som du afgiver, når du udfylder blanketter på Hjemmesiden, eller som du på anden måde lægger ud eller gør tilgængelige på Hjemmesiden. Det kan f.eks. være oplysninger, som du afgiver, når du opretter dig som bruger af Hjemmesiden eller af en tjeneste, som udbydes via Hjemmesiden.

Hvis du kontakter os af den ene eller anden grund, kan VintageSmykker.dk registrere denne korrespondance.

Cookies

VintageSmykker.dk benytter sig af cookies på Hjemmesiden. Vi For oplysninger om de cookies, som VintageSmykker.dk benytter, og om formålet med disse, henvises til vores Cookies-Erklæring.

Sådan bruger vi dine oplysninger

VintageSmykker.dk kan bruge oplysningerne om dig på følgende måde:

Til at præsentere indhold og informationer på Hjemmesiden, og på det udstyr og enheder, hvorfra du ser Hjemmesiden, på den for dig mest hensigtsmæssige måde.

Til at give dig oplysninger, produkter og tjenester, som du ønsker fra VintageSmykker.dk, eller som VintageSmykker.dk vurderer, vil have din interesse, når du konkret har accepteret at blive kontaktet med henblik herpå.

Til at styre og administrere din konto og kontakte dig, hvis det måtte blive nødvendigt i forbindelse med din brug af Hjemmesiden og/eller de tjenester, der udbydes på denne, herunder bl.a. til at informere dig om ændringer af Hjemmesidens tjenester og årsagen til disse.

VintageSmykker.dk kan under visse omstændigheder give tredjemand oplysninger om alle Hjemmesidens brugere. Dette kan være oplysninger om din computer, herunder din IP-adresse, dit styresystem og din browser, med henblik på systemadministration og for at indberette samlede oplysninger til vore annoncører. Der er tale om statistiske data om vore brugeres browsing handlinger -og mønstre, hvor det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Hvor vi lagrer dine data

Normalt vil VintageSmykker.dk lagre og behandle dine persondata inden for EØS-området. De data, som VintageSmykker.dk indsamler fra dig, kan dog overføres til og lagres i et land uden for EØS-området, hvis lovgivning måske ikke yder samme niveau af beskyttelse af dine data, selv om vi forsøger at sikre et tilsvarende niveau af beskyttelse.

Selv om VintageSmykker.dk bestræber sig på at beskytte dine persondata, når VintageSmykker.dk har modtaget dem, er overførsel af informationer til eller fra os via internettet ikke fuldstændig sikkert, og når du sender os oplysninger online, sker det for din egen risiko. For god ordens skyld skal det oplyses, at VintageSmykker.dk så vidt muligt ikke påtager sig noget ansvar for tab eller skade, som du måtte blive påført som følge af en sådan overførsel.

Hvis VintageSmykker.dk har tildelt dig et password, eller du selv har oprettet et password for at få adgang til visse dele af Hjemmesiden eller din brugerkonto, bør du ikke dele dette password med andre.

Ajourføring af dine oplysninger

Når du afgiver oplysninger på Hjemmesiden, bør du sikre dig, at oplysningerne er korrekte og meddele os eventuelle ændringer, så vi ikke ligger inde med forkerte oplysninger om dig. Hvis du har oprettet en konto på Hjemmesiden, kan du til enhver tid selv tjekke og opdatere dine personoplysninger ved at logge på din konto.
Videregivelse af dine oplysninger

VintageSmykker.dk har ret til at videregive dine personoplysninger til et andet koncernselskab, dvs. til vore datterselskaber, vores øverste holdingselskab og dette selskabs datterselskaber, sådan som disse er defineret i §§ 6 og 7 lov nr. 322 af 2011 om aktie -og anpartsselskaber (Selskabsloven).

  VintageSmykker.dk kan også videregive dine personoplysninger til tredjemand:

  hvis VintageSmykker.dk sælger ethvert forretningsområde eller aktiver, i hvilket tilfælde VintageSmykker.dk har ret til at videregive dine personoplysninger til den mulige køber af aktiverne eller forretningsområdet,

  Hvis VintageSmykker.dk eller hovedparten af vores aktiver erhverves af tredjemand, i hvilket tilfælde de personoplysninger, som VintageSmykker.dk ligger inde med om dig og andre kunder, vil indgå i de overdragne aktiver,

  hvis VintageSmykker.dk lader tjenester udføre af underleverandører, og dette kræver behandling af dine persondata, f.eks. når VintageSmykker.dk antager en tredjemand til at hoste og vedligeholde denne Hjemmeside eller bruger en tredjemand til at levere visse tjenester til dig i forbindelse med Hjemmesiden. VintageSmykker.dk vil da sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau ved at indgå en databehandleraftale, og hvis VintageSmykker.dk har pligt til at videregive eller dele dine persondata for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores Brugervilkår for Hjemmesiden eller for at beskytte enhver persons rettigheder, ejendomsret eller sikkerhed.

  Dine rettigheder

  VintageSmykker.dk vil informere dig (i forbindelse med indsamling af dine persondata), såfremt VintageSmykker.dk har til hensigt at bruge dine data til markedsføringsformål. Du kan benytte dig af din ret til at vælge muligheden for en sådan markedsføringshenvendelse til, når VintageSmykker.dk indsamler dine persondata. Hvis du på et senere tidspunkt måtte skifte mening i den henseende, kan du også meddele os dette ved at kontakte VintageSmykker.dk på [email protected].

  Såfremt du måtte ønske at få adgang til oplysninger om dig, som VintageSmykker.dk ligger inde med, vil VintageSmykker.dk behandle anmodningen i overensstemmelse med Loven med senere ændringer, og vi kan opkræve et gebyr for dette.
  Ændringer i denne Persondatapolitik

  VintageSmykker.dk kan til enhver tid ændre denne Persondatapolitik, og dette vil i så fald fremgå af denne side eller et andet sted på Hjemmesiden. Du forventes fra tid til anden at tjekke, om vi har foretaget ændringer af denne side, da disse ændringer er bindende for dig. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, der betragtes som byrdefulde for dig, vil vi dog altid særskilt indhente dit samtykke til dette.

  Yderligere oplysninger om persondatabeskyttelse og Persondataloven

  For at få mere at vide om beskyttelsen af dine persondata og betydningen af udtryk som f.eks. dataansvarlig og persondata, henvises til den Datatilsynets hjemmeside.

  Hvis du har brug for at kontakte os med konkrete spørgsmål til denne Persondatapolitik, kan du gøre dette på [email protected]